Vanwege Covid-19 zijn er momenteel geen evenementen of bijeenkomsten gepland, maar dit kan natuurlijk veranderen zodra de omstandigheden wijzigen. Houd daarom de berichtgeving op de website www.kasen.nl in de gaten!

Afgelopen week is op Kasen de opschoondag uitgevoerd en er is gekozen voor een week opschonen in plaats van een dag en zie het resultaat, waarvoor dank! 

Er zijn vele zakken vuilnis bijeen geraapt en nog wat losse dingen. Een mooi resultaat dus.

Helaas hebben we dit jaar niet samen koffie/thee kunnen drinken met de alom bekende lekkere vlaai. We spreken de hoop uit dat wij ons allen binnenkort toch weer eens kunnen zien en spreken.